Sarap talaga ang pipiliin sa subrang tagal nadiligan