Yong Isang Angkan Ang Tumira Tau Payag Naman Kahit Papano