Uminom Ng Tama At Mag Iwan Sa Sarili Di Tulad Nito