Stop Muna Sa Kakatiktok, Dahil Naglilibog Ang Puki Ni Rona