Para sa Mahal niya niFlex ang magata niya putapepe