Nilinis niya muna ng mabuti para walang dumi papasok sa kanyang pepe