Nakantut dahil ginamitan ng pinagbabawal na tiknik