Naging alalay ka niya kaya binigyan mo ng gantimpala