Malungkot siya dahil di siya napasaya ng isang round