Kaya pala ako pinakain ng marami para gamitin niya