Kantotan ang makakapawi ng pagod ni ate Bank teller