Inayos niya ang buhay niya pero kakantut parin siya sa iba