Burat ko lang pala ang makakapawi ng Lungkot ni Gf