Ayaw paawat tuloy ang kaldagan sa tanghaling tapat